O firmie
  Realizacja zamówień
  Oferta
  Cennik
  Certyfikaty
  Kontakt
 
       Zamówienia przyjmowane są faxem bądź emailem. Zamówienie powinno zawierać dane odnośnie nazwy, adresu oraz numery kontaktowe „zamawiającego”, numer identyfikacji podatkowej – NIP. W przypadku klientów indywidualnych dane osobowe i adres.
Ceny podane w naszej ofercie asortymentowej są cenami netto (bez podatku VAT 23%). Nie zawierają one kosztów dostawy.
       Zakup określonego towaru nie jest ograniczony ilościowo. Realizujemy także zamówienia specjalne tzn. asortyment który nie jest uwzględniony w naszej ofercie, pod warunkiem iż jest on możliwy do wykonania pod względem technicznym. Asortyment taki jest wyceniany osobno, na podstawie rysunku technicznego bądź odręcznego szkicu przysłanego przez „zamawiającego” z uwzględnieniem wszystkich wielkości miar potrzebnych do jego wykonania.
       Wszystkim klientom oferujemy możliwość znacznych upustów. Upusty uzależnione są od wartości złożonego zamówienia (wg cen netto).
       Dostawy realizowane są w zależności od ilości zamówionego towaru, a także od stanów magazynowych.
Produkty mogą zostać odebrane przez „zamawiającego” bądź upoważnioną przez niego osobę w naszej siedzibie lub być przez nas wysłane pocztą bądź dostarczone przez przewoźnika pod wskazany przez „zamawiającego” adres. Koszt transportu pokrywany jest przez odbiorcę.
       Płatności dokonywane mogą być gotówką bądź przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, która jest wystawiana po wydaniu produktów. W niektórych przypadkach może wystąpić przedpłata.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym pod nr tel. (042)677-15-71,72 fax. (042)677-15-70.
 
Strona główna