O firmie
  Realizacja zamówień
  Oferta
  Cennik
  Certyfikaty
  Kontakt
 
       Jesteśmy firmą kontynuującą kilkudziesięcioletnią tradycję działalności w tej specyficznej i unikalnej branży szklanej. Oferujemy asortyment szklany dla zaopatrzenia laboratoryjnego, medycznego oraz sektora sprzętu szkła technicznego. Nasze wyroby produkujemy z wysokiej jakości szkła: borokrzemowego, neutralnego oraz sodowo - wapniowego.
       Łódzka Wytwórnia Szkła Laboratoryjnego i Medycznego istnieje od 1939 r. i niewątpliwie zaistniała w historii rozwoju produkcji szklanego sprzętu laboratoryjnego w Polsce. W tym czasie firma przeszła kilka zmian organizacyjnych; rozpoczynając jako zakład produkcyjny w 1969 roku powstała Spółdzielnia Pracy „ Łódzka Dmuchalnia Szkła” zrzeszona w Krajowym Związku Spółdzielni Sprzętu Laboratoryjnego i Medycznego (KZSSMiL) z siedzibą w Warszawie. W roku 1976 w ramach modnej w latach siedemdziesiątych centralizacji przemysłu, Spółdzielnia ŁDS została połączona ze Spółdzielnią  ŁWT wytwarzającą termometry lekarskie pod wspólną nazwą „Łódzka Wytwórnia Termometrów i Szkła Laboratoryjnego”. Jednak w wyniku zaostrzających się tendencji podziałowych nastąpił podział spółdzielni na dwie niezależnie działające jednostki gospodarcze. I tak w 1988 roku powstała nowa spółdzielnia pod nazwą  Łódzka Wytwórnia Szkła Laboratoryjnego i Medycznego „Labmed”.
Na jesień 2001 roku Spółdzielnia Pracy uległa likwidacji w związku ze zmianą formy organizacyjno – prawnej oraz sytuacji na rynku. Nowy właściciel firmy Henryk Kłosowiak powstałej pod nazwą „Labmed – HK” Łódzka Wytwórnia Szkła Laboratoryjnego i Medycznego, po reorganizacji firmy kontynuuje dotychczasowy profil produkcji.
       Domeną firmy jest szkło miarowe do którego możemy zaliczyć między innymi: pipety jedno i wielomiarowe, biurety, cylindry. Specjalizujemy się również w szerokiej gamie: aparatów laboratoryjnych, chłodnic, nasadek do destylacji, płuczek , probówek i innych.
 
Strona główna